2 kwietnia – Światowy Dzień Autyzmu

Kwiecień jest miesiącem świadomości o autyzmie – pragniemy zwiększać wiedzę na temat autyzmu w społeczeństwie. Większa świadomość i akceptacja dzieci i dorosłych z autyzmem ma olbrzymi wpływ na jakość ich życia.

Autyzm jest nam bliski.

Szacuje się, że 15 – 20 % osób z Di George spełnia kryteria behawioralne diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Innymi słowy, niektóre, ale nie wszystkie osoby z DiGeorge mają autyzm.

Autyzm to choroba rozwojowa, która rozpoczyna się w chwili urodzenia lub w ciągu pierwszych dwu i pół roku życia. Większość autystycznych dzieci sprawia wrażenie całkiem normalnych, lecz całe swoje życie spędza na zagadkowych i niepokojących zachowaniach, które są wyraźnie różne od zachowań typowych dzieci. Mniej poważne przypadki bywają diagnozowane jako rozległe zaburzenia rozwoju (PDD) lub Zespół Aspergera (takie dzieci zwykle mówią normalnie, ale mają wiele typowych dla autyzmu problemów socjalnych i behawioralnych.

15 cech, które są charakterystyczne u osób z ASD:

– trudności w kontaktach z innymi ludźmi, w tym z komunikacją
– ograniczony kontakt wzrokowy
– kłopoty w wyrażaniu własnych potrzeb
– utrudnione reakcje na bodźce słuchowe, ograniczenie reakcji na polecenia i kontakt słowny
– nadwrażliwość na bodźce wzrokowe, ruchowe, czuciowe
– niewłaściwe przywiązanie do przedmiotów, “dziwne” zabawy (takie jak układanie przedmiotów w rzędach, kręcenie nimi)
– powtarzanie zdań i słów
– niechęć w kontakcie fizycznym
– nadmierna ruchliwość fizyczna, trzepotanie rękami
– napady złego nastroju lub labilność emocjonalna (naprzemienny płacz i śmiech)
– niechęć do zmian, trudności w akceptacji nowych zjawisk, rzeczy, zajęć
– przywiązanie do rutyny, stałego planu dnia
– wymaganie indywidualnych metod nauczania
– nieharmonijny rozwój psychoruchowy
– niewrażliwość na ból

Każdy autysta ma swój własny “zestaw” cech, charakterystycznych dla autyzmu.

Źròdło: www.autism.com