Stowarzyszenie 22q11 Polska

cropped-logo_final-e1542212310255

Diagnoza nie przekreśla potencjału – Listopad miesiącem Świadomości o 22q11

Jesteście z nami?

Dziś post z serii pozytywnych i motywujących!!! Bo osoby z 22q11 zarówno dzieci jak i dorośli są wyjątkowi – pod wieloma względami i chcielibyśmy abyście to zauważyli!!!

Potencjał tkwi w każdym z nas!! a diagnoza nie przekreśla potencjału.

Nauczmy się pomagać naszym bliskim z 22q11 ”rozwijać skrzydła”. Wiele osób dorosłych z mikrodelecją 22q11.2 prowadzi normalne, aktywne życie. Mają plany i cele, do których dążą, realizują pasje i spełniają swoje marzenia. Są otoczeni wspierającą rodziną i przyjaciółmi. Kończą szkoły średnie, mają wyższe wykształcenie, doktoraty, pracują zawodowo, osiągają sukcesy, zakładają rodziny i często z pomocą specjalistów planują potomstwo. Dla wielu aktywnych zawodowo i społecznie, diagnoza, którą często otrzymują po urodzeniu chorego dziecka, bywa zaskoczeniem ale i odpowiedzią na tysiące pytań dotyczących wyzwań, z którymi zmierzali się w całym swym dotychczasowym życiu. Takie przypadki są też dowodem dla innych, że życie z diagnozą może być praktycznie normalne.

Osoby z 22q mają wiele talentów, są szczególnie uzdolnione artystycznie, muzycznie, są wrażliwe i podobnie jak inni mogą osiągnąć naprawdę wiele. Dzięki świadomości i wiedzy o zespole, łatwiej będzie specjalistom, lekarzom, nauczycielom, pracodawcom, współpracownikom czy rodzinie zrozumieć i pomóc. Dziękujemy

A już za dwa dni 22.11. – Dzień Świadomości o Zespole Delecji 22q11. Dzień na który czekamy przez cały rok!!!W jakim miejscu na ziemi będziecie z nami?