Stowarzyszenie 22q11 Polska Zakład oraz Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zapraszają 18 do udziału w konferencji poświęconej dzieciom z Zespołem 22q11.Niewiele osób wie, że drugą po Zespole Downa wadą genetyczną powodującą niepełnosprawność intelektualną u dzieci jest zespół 22q11. Zespół 22q11 to bardzo powszechna, ale zupełnie nieznana w środowisku edukacyjnym choroba, która wiążę się z: nieharmonijnym, często opóźnionym rozwojem;problemami z myśleniem abstrakcyjnym, przez co dzieciom sprawiają kłopot przede wszystkim przedmioty ścisłe;funkcjonowaniem poniżej normy intelektualnej, ale nie zawsze – przez co zespół jest tak trudny w diagnostyce;dużymi problemami szkolnymi – bez prawidłowego wsparcia dzieci z 22q11 czekają niepowodzenia szkolne.

Program konferencji

Przejdź do strony wydarzenia