WRODZONE WADY SERCA (CHD) W ZESPOLE DELECJI 22Q11.2

Wrodzone wady serca – występują u około 74 – 82% pacjentów, i są najczęstszą przyczyną śmierci w zespole mikrodelecji (90%), powstają w wyniku zaburzeń rozwoju serca między 3, a 8 tygodniem życia płodowego.

Najczęstsze wrodzone wady serca występujące u osób z Mikrodelecją 22q11.2 to:
– Tetralogia Fallota (TOF) 22,00%,
– Przerwany łuk aorty (IAA typ B) 15,00%,
– Ubytek przegrody międzykomorowej (VSD) 13,00%,
– Wspólny pień tętniczy (TAC) 7,00%, Ring naczyniowy 5,00%,
– Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) 3,00%,
– VSD/ASD 4,00%,
– pozostałe (w sumie) 4,00%

Wady serca nie występuja u 26% zdiagnozowanych osób z Zespołem Delecji 22q11.2.

Dane uzyskane zostały z opracowania The Children’s Hospital of Philadelphia –gdzie przebadano 222-osobową grupę dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2):

Stosunkowo często u zdiagnozowanych osób występuje więcej niż jedna wrodzona wada serca (np VSD oraz IAA lub inne). Złożone wady serca wymagają korekcji kardiochirurgicznej (czasem nawet wieloetapowej).
W Polsce istnieje kilka wysokospecjalistycznych ośrodków kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej o wysokim, światowym poziomie, co daje większe szanse i prespektywy na normalne życie. Przy wrodzonych wadach serca bardzo ważne jest dbanie o higienę i stan uzębienia dziecka, leczenie próchnicy zębów oraz stosowanie profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia.