Stowarzyszenie 22q11 Polska

cropped-logo_final-e1542212310255

MATERIAŁY

DLA LEKARZY

O delecji 22q11

Rozwój poznawczy

Siatki centylowe

Narząd mowy

Ortopedia

Zdrowie psychiczne

O DELECJI 22q11

Czym jest mikrodelecja 22q11?
Jak objawia się zespół 22q11?
Omówienie objawów u osób dorosłych z Zespołem delecji 22q11
Prof. Dr. Beata Nowakowska - Co nowego w badaniach genetycznych nad 22q11

IV EUROPEJSKA KONFERENCJa 22Q11 | Berlin | 19-20 listopada 2021

ROZWÓJ POZNAWCZY

Rozwój poznawczy i zdrowotny dzieci z zespołem 22q11

KONFERENCJA DLA PEDAGOGÓW "DZIECI Z ZESPOŁEM 22Q11 W POLSKIEJ SZKOLE" | 18 LISTOPADA 2022 | WARSZAWA

SIATKI CENTYLOWE

Siatki centylowe dla osób z mikrodelecją 22q11

NARZĄD MOWY

Największe pułapki logopedyczne w pracy z pacjentem z delecją 22q11

KONFERENCJA DLA PEDAGOGÓW "DZIECI Z ZESPOŁEM 22Q11 W POLSKIEJ SZKOLE" | 18 LISTOPADA 2022 | WARSZAWA
ARTYKUŁ | Forum Logopedy "Rola logopedy we wspomaganiu rozwoju mowy pacjenta z Zespołem delecji 22q11"
Wyzwania logopedyczne w zespole 22q11
Prof. Dr. Dr. Robert Sader - Anatomiczne przyczyny zaburzeń mowy i możliwości ich leczenia metodami chirurgiczno-terapeutycznymi

IV EUROPEJSKA KONFERENCJa 22Q11 | Berlin | 19-20 listopada 2021
Dr. Ulrike Wohlleben - Współpraca interdyscyplinarna w terapii logopedycznej dzieci z 22q11

IV EUROPEJSKA KONFERENCJa 22Q11 | Berlin | 19-20 listopada 2021
Dr. Dr. Christiane Hey, MHBA - Medyczne, logopedyczne i audiologiczne aspekty przyswajania języka i zdolności mówienia

IV EUROPEJSKA KONFERENCJa 22Q11 | Berlin | 19-20 listopada 2021

ORTOPEDIA

Prof. Dr. Ralf Stücker - Opieka ortopedyczna w 22q11

IV EUROPEJSKA KONFERENCJa 22Q11 | Berlin | 19-20 listopada 2021

ZDROWIE PSYCHICZNE

Zaburzenia psychiatryczne pacjentów z zespołem delecji 22q11

KONFERENCJA DLA PEDAGOGÓW "DZIECI Z ZESPOŁEM 22Q11 W POLSKIEJ SZKOLE" | 18 LISTOPADA 2022 | WARSZAWA
Męczliwość u młodych ludzi z zespołem 22q11

KONFERENCJA DLA PEDAGOGÓW "DZIECI Z ZESPOŁEM 22Q11 W POLSKIEJ SZKOLE" | 18 LISTOPADA 2022 | WARSZAWA
Prof. Dr. Therese van Amelsvoort - Problemy psychiatryczne u dorosłych z 22q11

IV EUROPEJSKA KONFERENCJa 22Q11 | Berlin | 19-20 listopada 2021
Dr. Corrado Sandini - Co nowego w badaniach neurobiologicznych nad 22q11

IV EUROPEJSKA KONFERENCJa 22Q11 | Berlin | 19-20 listopada 2021
Prof. dr hab. Marcel Romanos, Dr. Franziska Radtke - Sesja Q&A na temat postępowania w problemach psychiatrycznych u dzieci i młodzieży z 22q11 - cz.1

IV EUROPEJSKA KONFERENCJa 22Q11 | Berlin | 19-20 listopada 2021
Prof. Dr. Therese van Amelsvoor, Prof. Dr. Stephan Eliezt - Sesja Q&A na temat postępowania w problemach psychiatrycznych u dzieci i młodzieży z 22q11 - cz.2

IV EUROPEJSKA KONFERENCJa 22Q11 | Berlin | 19-20 listopada 2021

Porozmawiaj z nami o 22q11

WSPARLI NAS