STOWARZYSZENIE I GRUPA WSPARCIA

22q11 Polska

Home / 180 objawów

ZESPÓŁ DELECJI wywołuje do 180 objawów

Mikrodelecja 22q11.2 może wywoływać do 180 objawów Wiele razy wspominaliśmy o liczbie 180 – gdyż jak twierdzą naukowcy, właśnie tyle objawów wywoływać może Mikrodelecja 22q11.2 Nie oznacza to jednak, iż każda osoba z ZDG będzie dotknięta wszystkimi objawami! Zwykle u […]

Read More