Stowarzyszenie 22q11 Polska

cropped-logo_final-e1542212310255

Zaburzenia zdrowia psychicznego

Jesteście z nami?

Dbacie o swoje zdrowie psychiczne?

Zaburzenia zdrowia psychicznego stanowią najczęstszą grupę schorzeń pojawiających się w późniejszym okresie życia osób z 22q11. Są one zazwyczaj przedmiotem największego zainteresowania pacjentów i ich rodzin ze względu na ich powagę i związane z nimi trudności.

Istnieje duży związek między 22q11 a schizofrenią. Jedna na cztery/pięć osób dorosłych z 22q11 rozwinie schizofrenię zwykle w późnym okresie dojrzewania lub wczesnej dorosłości. Osoby z 22q11.2 mają ponad 20 krotnie większe ryzyko zachorowania na schizofrenię. Zaburzenie to u osób z 22q11 nie różni się zasadniczo od tych występujących w populacji ogólnej pod względem zwiastunów, wieku zachorowania, objawów, poza niższym średnim ilorazem inteligencji.

Niektóre zaburzenia niepsychotyczne, uleczalne choroby psychiczne są bardziej powszechne w 22q11 niż schizofrenia, a częstość występowania niektórych z nich u osób z 22q11 może być wyższa od wysokiego już wskaźnika w populacji ogólnej. Należą do nich: zaburzenia lękowe, choroba afektywna dwubiegunowa, depresja, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenie deficytu uwagi, które pojawiają się w dzieciństwie, a mają wpływ na życie dorosłych z 22q11