Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję „22q11 – Brakujący puzzel. Zespół Delecji 22q11 – czyli co, jak i dlaczego”, organizowaną przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną nr 2 w Chełmie i Stowarzyszenie 22Q11 Polska.

Konferencja odbędzie się 25 marca 2020 r. w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti przy ul. Partyzantów 40 w Chełmie.

Do udziału w konferencji zapraszamy tych wszystkich z Państwa, którzy zainteresowani są rozwojem i edukacją dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in z delecją 22q11. Bardzo wiele dzieci z Zespołem Delecji 22q11, znanym również jako Zespół DiGeorge’a, ma duże trudności w sprostaniu wymaganiom szkolnym. Wiele z nich jest również nie zdiagnozowana, co wpływa na brak odpowiedniego i kompleksowego dla nich wsparcia. Naszym celem jest zwiększanie świadomości wśród pedagogów i terapeutów na temat tej wady genetycznej.

Zakres tematyczny konferencji:

  • podłoże genetyczne Zespołu Delecji 22q11
  • najczęściej występujące objawy Zespołu
  • rozwój i rokowania osób z Zespołem
  • wyzwania edukacyjne dzieci z Zespołem
  • Różne oblicza 22q11 – studium przypadku
  • życie z nastolatkiem – studium przypadku
  • doświadczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dzieckiem z Zespołem

Organizatorami konferencji są:

  • Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna nr 2 w Chełmie
  • Stowarzyszenie 22Q11 Polska
  • Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

                                                              

Honorowy patronat nad konferencją objęli Prezydent Miasta Chełma, Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Starostwo Powiatowe w Chełmie.

                                                

Patroni medialni: Radio BonTon, Super Tydzień Chełmski oraz Nowy Tydzień: Twój Tygodnik Lokalny.

                                   

Harmonogram konferencji znajdziecie Państwo tutaj. Udział w konferencji jest bezpłatny.