Problemy w nauce u dzieci z 22q11

Dzieci i młodzież uczęszczają do różnych szkół, zarówno specjalnych jak i powszechnych.

NIe każdemu udaje się skończyć szkołę średnią czy studia.

Osoby z 22q11 mają wiele problemów w nauce.

Od pierwszych miesięcy w szkole powinny otrzymywać wsparcie nauczycieli wspomagających czy terapeutów.