Dziedziczenie Zespołu Delecji 22q11

 

Osobą dorosłą z zespolem delecji 22q11.2 planująca rodzinę powinna wiedzieć, że ma 50% ryzyka przekazania wady swojemu potomstwu.

Najnowsze badania przeprowadzone w Kanadzie sugerują, iż tylko 25% ciąż ma szczęście zakończyć się urodzeniem zdrowego dziecka.

Donna Landsman, Chan, et al 2015