Zaburzenia immunologiczne

Dzieci i dorośli z Zespołem Delecji 22q11.2 rodzą się z:
hipoplazją lub dysfunkcja grasicy powodująca deficyt komórek T (limfocytów).
Pierwotny brak specjalistycznych komórek prowadzi w efekcie do spadku efektywności naszej obrony immunologicznej, stąd też u noworodków i dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 tak często dochodzi do stanów zapalnych np. dróg oddechowych i ucha. Dlatego niezwykle ważne jest zalecenia badań na obecność limfocytów.