Edukacja dzieci z Zespołem Delecji 22q11.2

polskie tłumaczenie

Osoby z 22q11 mają wiele problemów w nauce.
Od pierwszych miesięcy w szkole powinny otrzymywać wsparcie nauczycieli wspomagających czy terapeutów.

Zobacz jakie problemy edukacyjne mogą pojawiać się u dzieci z Zespołem Delecji 22q11.

problemy_edukacyjne_dzieci_z_22q11